Print Friendly, PDF & Email

11 kwietnia 2018
Konferencja „Przeciwdziałanie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym w Programie Polska Cyfrowa”

11 kwietnia wzięliśmy udział w konferencji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Marcin Waszak i Grzegorz Makowski z Fundacji im. Stefana Batorego opowiadali o tym, że sygnaliści mogą stanowić element polityki przeciwdziałania nadużyciom. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele ministerstw i innych instytucji publicznych (m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucji Audytowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego itp.), beneficjentów, krajowych organizacji partnerów społecznych i gospodarczych i samorządowców.

Prezentacja Sygnaliści jako element polityki przeciwdziałania nadużyciom
Więcej o konferencji

 

6 kwietnia 2018
Organizacje społeczne proponują własną ustawę o ochronie sygnalistów

Podczas seminarium „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje” Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych zaprezentowały pełny tekst wspólnie przygotowanego obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów i zaprosiły do konsultacji jej przepisów.

Komentarze, uwagi i propozycje można zgłaszać w zakładce Projekt ustawy

>Zapis seminarium<

 

21 marca 2018
Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza na seminarium „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje.”

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Fundacji, w godzinach 11.00 – 14.00

W ostatnim czasie dyskusja o sygnalistach rozgorzała przy okazji rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zawiera on przepisy dotyczące sygnalistów, które w ocenie wielu organizacji społecznych i ekspertów są niezgodne z międzynarodowymi standardami i nie zapewnią sygnalistom rzeczywistej ochrony.

Już w listopadzie ubiegłego roku w ramach konsultacji projektu ustawy o jawności, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych przedstawiły roboczą wersję projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Rząd odrzucił jednak ten postulat. Sama ustawa o jawności także nie została dotychczas przyjęta.

W trakcie konferencji zaprezentujemy pełną wersję obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Naszym celem jest rozpoczęcie dyskusji wokół tego projektu. Jednocześnie udział międzynarodowych gości pozwoli spojrzeć zarówno na projekt obywatelski jaki i propozycje rządowe z perspektywy standardów międzynarodowych i krajów, w których przepisy chroniące sygnalistów już zostały przyjęte.

ZAPRASZAMY!

>Program oraz pełna treść zaproszenia<

>Formularz zgłoszeniowy<

 

 

15.01.2018

Sąd oddalił karę dla sygnalisty w aferze LuxLeaks

Sąd kasacyjny w Luksemburgu uchylił wyrok skazanego w tzw. aferze LuxLeaks Antoine Deltour’a i jednocześnie podtrzymał karę dla Raphaela Haleta, skazanego na 1000 euro grzywny. Obaj jako księgowi PwC w 2014 przekazali dziennikarzom poufne dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych między 340 międzynarodowymi korporacjami a luksemburskim rządem, świadczące o procederze umyślnego rejestrowania firm w Luksemburgu w celu uniknięcia płacenia podatków w krajach, gdzie osiągały one dochód. Proceder ten, choć nie był nielegalny, prowadzony był za aprobatą rządu w Luksemburgu i powodował wielomilionowe straty z tytułu niepłacenia podatków po stronie innych państw członkowskich. Sąd w Luksemburgu uznał Deltour’a za sygnalistę, który złamał tajemnicę handlową i zawodową w interesie publicznym, i dlatego nie powinien z tego tytułu ponosić kary. Wyrok sądu kasacyjnego oznacza, że Deltour będzie sądzony ponownie, natomiast w wypadku Haleta wyrok sądu apelacyjnego został podtrzymany. W związku z tym zamierza się on odwołać do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

>komentarz Transparency International do wyroku<

 

23.11.2017

Powstał obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Druga wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego opublikowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 13 listopada w zakresie w którym dotyczy ochrony sygnalistów uległa tylko nieznacznej korekcie w stosunku do pierwszej propozycji. Z tego powodu Fundacja Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych, których uwagi i zarzuty zostały odrzucone, zgłosiły w drugiej rundzie konsultacji własny, obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów jako alternatywę dla regulacji ujętej w projekcie rządowym. Jak deklarują jest to pierwsza wersja projektu i prace nad nim będę kontynuowane, a jego treść zostanie poddana konsultacjom z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

„Mamy nadzieję, że lektura wstępnej wersji obywatelskiego projektu ustawy o ochronie prawnej sygnalistów skłoni Pana do odstąpienia od fragmentarycznej i nieodpowiadającej międzynarodowym standardom regulacji statusu sygnalistów i podjęcia prac nad kompleksową ustawą chroniącą osoby zgłaszające nadużycia w miejscach pracy” – piszą organizacje w liście do ministra Mariusza Kamińskiego.

>PISMO PRZEWODNIE DO MINISTRA M. KAMIŃSKIEGO<

>PROJEKT OBYWATELSKIEJ USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW Z 23. LISTOPADA 2017<