Print Friendly, PDF & Email

Polecamy następujące opracowania dotyczące whistleblowing-u:

 • A. Savage, „Whistleblowers for Change: the Social and Economic Costs and Benefits of Leaking and Whistleblowing”, Open Society Foundations (2018) >>>
 • M. Worth, „Gaps in the System: Whistleblower Laws in the EU”, Blueprint for Free Speech (2018) >>>
 • M. Worth, „Safe or Sorry: Whistleblower Protection Laws in Europe Deliver Mixed Results”, Blueprint for Free Speech (2018) >>>
 • R. Sroka (red.), Etyka biznesu. Wokół kluczowych zagadnień”, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2018) >>>
 • M. Waszak, Status osób ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy w Republice Słowackiej i jego ewolucja z perspektywy przepisów ustawy z dnia 16 października 2014 roku”, Zarządzanie Publiczne (2017) >>>
 • „Estimating the Economic Benefits of Whistleblower Protection in Public Procurement. Final report”, Milieu Ltd (2017) >>>
 • Przegląd Antykorupcyjny nr 2(7) Sygnaliści” (2016) >>>
 • D. Głowacka, A. Ploszka, M. Sczaniecki, „Wiem i powiem – ochrona sygnalistów i dziennikarskich źródeł informacji. Praktyczny przewodnik”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (2016) >>>
 • Committing to Effective Whistleblower Protection, OECD (2016) >>>
 • Raport w sprawie poprawy ochrony sygnalistów, Komitet ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy PACE (2015) >>>
 • Raport w sprawie masowej inwigilacji, Komitet ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy PACE (2015) >>>
 • A. Kobylińska, M. Folta (współpraca), „Sygnaliści – ludzie, którzy nie potrafią milczeć. Doświadczenia osób ujawniających nieprawidłowości w instytucjach i firmach w Polsce”, Instytut Spraw Publicznych (2015) >>>
 • „Whistleblowing in Europe: Legal protections for whistleblowers in the EU”, Transparency International (2013) >>>
 • A. Wojciechowska-Nowak, Ochrona sygnalistów w Polsce. Stan obecny i rekomendacje zmian”, Instytut Spraw Publicznych (2012) >>>
 • „Corruption And Conflict Of Interest In The European Institutions: the effectiveness of whistleblowers” (2011) >>>