Print Friendly, PDF & Email

O nadużyciach lub innego rodzaju nieprawidłowościach w zakładzie pracy godzących czy to w interes pracodawcy czy interes społeczny pracownicy często wiedzą. To, co ich powstrzymuje przed zgłoszeniem nieprawidłowości kompetentnym osobom lub organom, to m.in. obawa przed reakcją środowiska zawodowego oraz przełożonych. Pracodawcy świadomi potencjału wiedzy swoich pracowników oraz wspomnianych barier sięgają po rozwiązania pozwalające pracownikom zgłaszać swoje wątpliwości w poczuciu bezpieczeństwa o własną sytuację zawodową. Są to tzw. wewnętrzne systemy sygnalizowania (whistleblowing schemes).

Jaki jest potencjał wiedzy pracowników w wykrywaniu nieprawidłowości w miejscu pracy, pokazują badania: