Print Friendly, PDF & Email

Świat nie jest idealny. Nie są też środowiska zawodowe, w jakich funkcjonujemy na co dzień. Zdarza się, że obserwujemy w nich sytuacje budzące wątpliwości. Takie, które zagrażają ważnym wartościom – życiu, zdrowiu ludzkiemu – lub dobru wspólnemu – bezpieczeństwu, środowisku naturalnemu, uczciwej konkurencji, prawom konsumenta, przejrzystości życia publicznego, rzetelnemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Jak się zachować? Czy reagować? Jak to zrobić możliwie najbezpieczniej z punktu widzenia swojego życia zawodowego? Kto może mi pomóc?

W tej zakładce znajdziesz informacje, które pomogą odpowiedzieć na te pytania.