Print Friendly, PDF & Email

Wewnętrzne systemy sygnalizowania mogą być rzeczywistym narzędziem ułatwiającym diagnozowanie nieprawidłowości w zakładzie pracy, mogą jednak stać się również rozwiązaniem papierowym – wdrożonym, lecz nie wywierającym realnego wpływu na ograniczenie zagrożeń u pracodawcy. Co o tym decyduje? Minimalne standardy, którym wdrażany system powinien odpowiadać. Jakie to standardy? Na ten temat w środowiskach – biznesowym, akademickim oraz pozarządowym – zainteresowanych tematyką sygnalizowania toczy się dyskusja. Różne punkty widzenia przedstawiają standardy opracowane przez następujące organizacje:

Komisja Nadzoru Finansowego:

Transparency International:

Government Accountability Project:

Standardy brytyjskie:

Międzynarodowa Izba Handlu (ICC):

Bank Światowy: