Print Friendly, PDF & Email
  • Poufność tożsamości sygnalisty w wewnętrznych systemach sygnalizowania nieprawidłowości

Pismem z 15 października 2013r Fundacja im. Stefana Batorego zwróciła się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z pytaniem o możliwość zagwarantowania poufności danych osobowych sygnalistów w ramach wewnętrznych systemów sygnalizowania nieprawidłowości wdrażanych w zakładach pracy. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przedstawił w tej sprawie stanowisko w piśmie z 20 maja 2014.

  • Systemy sygnalizowania nieprawidłwości w świetle prawa Unii Europejskiej

Opinia nr 1/2006 wydana przez grupę roboczą ds. ochrony danych powołaną na mocy Art. 29 w sprawie zastosowania unijnych zasad ochrony danych do wewnętrznych systemów informowania o nieprawidłowościach w dziedzinie księgowości, wewnętrznych kontroli księgowych, spraw związanych z audytem, zwalczania przekupstwa oraz przestępstw bankowych i finansowych

  • Konsekwencje braku regulacji prawnej w przedmiocie wewnętrznych systemów sygnalizowania nieprawidłowości