Print Friendly, PDF & Email

W sierpniu 2016 r. Fundacja im. Stefana Batorego wzięła udział w prekonsultacjach zainicjowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które zwróciło się z prośbą do wybranych instytucji i organizacji o przedstawienie swojej opinii w wymienionych kluczowych dla przyszłej regulacji ochrony sygnalistów obszarach. We współpracy z Forum Związków Zawodowych przygotowaliśmy dokument zbierający nasze najważniejsze uwagi i rekomendacje:

Opinia Fundacji Batorego i Forum Związków Zawodowych przedstawiona Ministerstwu Sprawiedliwości 31.08.2016