Print Friendly, PDF & Email

28.10.2015

Konferencja „Whistleblowing i ochrona sygnalistów w służbie interesu publicznego”

Konferencja organizowana wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej miała na celu poszerzenie wiedzy na temat sygnalizowania i sygnalistów, czyli osób alarmujących o nieprawidłowościach w miejscu pracy, wśród jej uczestników. U jej założeń była też chęć budowania pozytywnych postaw kadry urzędniczej wobec osób reagujących na nadużycia w interesie publicznym oraz większej otwartości na wdrażanie systemów zgłaszania nieprawidłowości wewnątrz instytucji publicznych. Dostarczeniu uczestnikom praktycznych umiejętności w sytuacji zetknięcia się z whistleblowing-iem w miejscu pracy służyły cztery sesje warsztatowe poświęcone następującym tematom:

– Sygnalizowanie nieprawidłowości w instytucjach publicznych a interes publiczny (prowadzący: Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego)

– Sygnalizowanie nieprawidłowości w zakładzie pracy w kontekście obowiązków i praw pracowniczych (prowadząca: Marta Kiszowara, Sąd Rejonowy w Białymstoku)

– Społeczne uwarunkowania sygnalizowania nieprawidłowości (prowadząca: Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych)

– Wewnętrzne systemy sygnalizowania. Jak stworzyć efektywne narzędzie prewencyjne? (prowadząca: Anna Wojciechowska-Nowak, Fundacja im. Stefana Batorego)

W wydarzeniu wzięło udział ok. 60 osób, w tym przede wszystkim słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, reprezentanci administracji rządowej, instytucji publicznych i międzynarodowych oraz eksperci.

– relacja na stronie KSAP >>>

dsc_2613dsc_2536