Print Friendly, PDF & Email

17.12.2012

Prezentacja założeń do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym

Badania dowodzą, że obowiązujące regulacje prawne nie chronią skutecznie osób, które w dobrej wierze ujawniają nieprawidłowości godzące w interes publiczny, a zachodzące w miejscu pracy. Jak mogłaby wyglądać polska – state of the art – regulacja w tym obszarze? Jakie są warunki efektywności takiej regulacji w świetle doświadczeń związków zawodowych? Dlaczego warto chronić sygnalistów z perspektywy zarządzania firmą?

Powyższe pytania postawiliśmy podczas prezentacji „Założeń do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych”. W dyskusji udział wzięli:

  • Anna Wojciechowska-Nowak, Fundacja im. Stefana Batorego;
  • Paweł Śmigielski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
  • Piotr Hans, autor bloga „Whistleblowing – szczerość bez strachu”, audytor wewnętrzny.

– zapis dźwiękowy dyskusji (1 godz. 32 minuty) >>>

– A. Wojciechowska-Nowak, Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym >>>