Print Friendly, PDF & Email

15.04.2011

Prezentacja raportu z badania: Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy

Czy w Polsce pracownicy, którzy wiedzą o nieprawidłowościach w miejscu pracy, stanowiących zagrożenie dla interesu społecznego, mogą w poczuciu odpowiedzialności i bez obaw taką wiedzę ujawnić? Według Rady Europy potencjalnych sygnalistów często przed poinformowaniem o nieprawidłowościach powstrzymuje z jednej strony strach przed utratą pracy, a z drugiej – obawa, że ujawnienie nieprawidłowości i tak nic nie zmieni. Celem ustawodawcy powinno być więc stworzenie skutecznej ochrony prawnej dla osób działających w dobrej wierze i z myślą o interesie społecznym. Czy polskiemu ustawodawcy ten cel udało się osiągnąć? Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w raporcie, którego wyniki zaprezentowaliśmy 15 kwietnia 2011 roku. W panelu eksperckim „Ocena skuteczności ochrony sygnalisty w prawie pracy – różne punkty widzenia”, który poprowadził dr Wojciech Rogowski udział wzięli

  • Marta Kiszowara (sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku);
  • Adam Ożarowski (Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • Anna Figurniak (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).

– zapis dźwiękowy I części dyskusji (1 godz. 50 minut)  >>>

– zapis dźwiękowy panelu eksperckiego (1 godz. 25 minut) >>>

– A. Wojciechowska-Nowak, Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sądów pracy. Raport z badań, Warszawa 2011 >>>