Print Friendly, PDF & Email

W jaki sposób umożliwić informowanie o nieprawidłowościach wewnątrz firmy? Czym jest procedura anonimowego zgłaszania naruszeń? Jakie rozwiązania ochrony sygnalistów proponuje społeczny projekt ustawy?

Zapraszamy na spotkanie organizowane wspólnie przez kancelarię SDZLEGAL SCHINDHELM i Fundację im. Stefana Batorego. Pochylimy się nad zmianami w przepisach w 2018 r., które mogą stanowić wyzwanie dla przedsiębiorców. Odpowiemy na pytania, dotyczące identyfikacji ryzyk naruszenia prawa i pokażemy w jaki sposób podejść praktycznie do zagadnienia.

Spotkanie odbędzie się 7 czerwca w Fundacji im. Stefana Batorego w godzinach 10.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja

Więcej informacji o spotkaniu

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r.
 • jakie obowiązki dla przedsiębiorców zostały wprowadzone przez nowe regulacje;
 • czym jest procedura anonimowego zgłaszania naruszeń;
 • jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków ustawowych.
 1. Projekt zmiany Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • kiedy ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji;
 • w jaki sposób umożliwić informowanie o nieprawidłowościach wewnątrz firmy.
 1. Zmiany w zakresie obowiązków dla firm po wejściu w życie Ustawy o jawności życia publicznego
 • jakie obowiązki nakłada nowa regulacja w zakresie wdrożenia procedur zgłaszania nieprawidłowości i środków ochrony sygnalistów;
 • jakie kary grożą firmie za nieprzestrzeganie przepisów oraz jak skutecznie uchronić przed nimi firmę.
 1. Fundacja im. Stefana Batorego – obywatelski projekt Ustawy o ochronie sygnalistów
 • przedstawienie głównych założeń obywatelskiego projektu o ochronie sygnalistów, w tym m.in. przesłanki ochrony sygnalistów, katalog czynów podlegających chronionemu zgłoszeniu, prawne ochrony.
 • propozycja ustawy obywatelskiej zostanie także omówiona w kontekście projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej