Print Friendly, PDF & Email

30.03.2009

Konferencja „Whistleblowing – ochrona prawna osób informujących o nieprawidłowościach w miejscu pracy: skuteczność polskiego prawa pracy na tle regulacji anglosaskich oraz prac Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO)”

W konferencji doświadczenia poszczególnych krajów omawiali: Tom Devine z amerykańskiej organizacji pozarządowej Government Accountability Project i Shonali Routray z brytyjskiej organizacji Public Concern At Work. O rozwiązaniach australijskich mówił Jacek Wojciechowicz z Polskiego Instytutu Dyrektorów, a sytuację prawną polskich whistleblowerów w postępowaniu przed sądem pracy z perspektywy doświadczeń organizacji pozarządowej przedstawiła Anna Wojciechowska-Nowak.

– zapis dźwiękowy I panelu (1 godz. 23 minuty) >>>

– zapis dźwiękowy II panelu (1 godz. 45 minut) >>>

– Christophe Speckbacher (GRECO), The protection of whistleblowers in the light of GRECO’s work >>>

– Tom Devine (Government Accountability Project), International best practices for whistleblower policies at intergovernmental organizations >>>

– Anna Wojciechowska-Nowak (Fundacja Batorego), Sytuacja prawna polskich whistleblowerów w postępowaniu przed sądem pracy z perspektywy doświadczeń organizacji pozarządowej >>>

– Shonali Routray (Public Concern At Work), Whistleblowing: the UK perspective >>>

– Jacek Wojciechowicz (Polski Instytut Dyrektorów), Rozwiązania australijskie w zakresie ochrony whistleblowerów >>>