Print Friendly, PDF & Email

Osoba Pierwszego Kontaktu w Służbie Celnej

W Służbie Celnej wdrożono instytucję Osoby Pierwszego Kontaktu, której zadaniem jest przyjmować od innych pracowników sygnały o zagrożeniu korupcją i reagować na tego rodzaju przypadki. Osoby takie wybrane zostały we wszystkich 16 izbach celnych. Instytucja ta została generalne pozytywnie odebrana przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej. W Służbie Celnej uruchomiono też całodobową Zaufaną Linię Zgłaszania Nadużyć, w ramach której stworzono możliwość zgłaszania przez funkcjonariuszy celnych i pracowników wszelkich informacji i sygnałów zarówno o występowaniu nadużyć, jak też potencjalnych nadużyć lub nieprawidłowości, w tym o charakterze korupcyjnym, a także o wszelkich nieetycznych i niepożądanych zachowaniach oraz problemach i bolączkach występujących w danym środowisku służby/pracy.

Koncepcja funkcjonowania osób pierwszego kontaktu w sprawach korupcji w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej >>>

Fiszka informacyjna na temat Zaufanej Linii Zgłaszania Nadużyć >>>