Print Friendly, PDF & Email

27.04.2016

Warsztat „Jeszcze raz o potrzebie wprowadzenia ustawy o ochronie sygnalistów”

Spotkanie poświęcone zostało wybranym zagadnieniom poruszonym w wywiadach z przedstawicielami związków zawodowych, pracodawców i ekspertów o stosunku organizacji dialogu społecznego do prawnej regulacji ochrony sygnalistów w Polsce, realizowanych przez Fundację od stycznia do marca 2016. Jego tematem stały się najbardziej kontrowersyjne i znaczące w kontekście przyszłego kształtu ustawy o informowaniu w interesie publicznym opinie respondentów. O ich skomentowanie poproszono przybyłych gości, wśród których znaleźli się reprezentanci instytucji publicznych (m.in. Departament Służby Cywilnej KPRM, Komenda Główna Policji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), organizacji pozarządowych specjalizujących się w obronie praw człowieka, zwalczaniu korupcji i promowaniu etyki biznesu, kancelarii adwokackich, związków zawodowych, firm zajmujących się audytem śledczym oraz działów compliance przedsiębiorstw. W warsztacie wzięło udział łącznie 21 osób.

– prezentacja wprowadzająca >>>

– sprawozdanie z warsztatu >>>