Print Friendly, PDF & Email

9.05.2016

Warsztat „Sygnalizowanie jako narzędzie zarządzania?”

Spotkanie poświęcone zostało wybranym zagadnieniom poruszonym w wywiadach z przedstawicielami związków zawodowych, pracodawców i ekspertów o stosunku organizacji dialogu społecznego do prawnej regulacji ochrony sygnalistów w Polsce, realizowanych przez Fundację od stycznia do marca 2016. Jego tematem stały się opinie respondentów na temat przydatności whistleblowing-u jako narzędzia zarządzania organizacją i skuteczności działania wewnętrznych systemów raportowania nieprawidłowości w polskich przedsiębiorstwach. O ich skomentowanie poproszono przybyłych gości, wśród których znaleźli się reprezentanci instytucji publicznych (m.in. Departament Służby Cywilnej KPRM, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), organizacji pozarządowych specjalizujących się w obronie praw człowieka, zwalczaniu korupcji i promowaniu etyki biznesu,  firm zajmujących się audytem śledczym oraz działów compliance przedsiębiorstw. W warsztacie wzięło udział łącznie 15 osób.

– prezentacja wprowadzająca >>>

– sprawozdanie z warsztatu >>>

warsztat-9-05-2016