Print Friendly, PDF & Email

4.07.2016

Debata „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. O potrzebie i perspektywach jej wprowadzenia”

Na konferencji zorganizowanej wspólnie z Forum Związków Zawodowych dyskutowaliśmy nad potrzebą przyjęcia osobnej regulacji prawnej gwarantującej bezpieczeństwo pracownikom zgłaszającym w interesie publicznym informacje o nadużyciach i nieprawidłowościach w miejscu pracy.  Podczas debaty odbywającej się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich zaprezentowaliśmy najważniejsze wnioski z wywiadów o potrzebie ustawowej ochrony sygnalistów w Polsce, przeprowadzonych z przedstawicielami związków zawodowych, pracodawców i ekspertów, a także wynikające z nich rekomendacje. W części drugiej pytaliśmy zaproszonych gości o to czy obecne przepisy prawa pracy dają wystarczające gwarancje ochrony prawnej takich osób.  Czy też w kontekście europejskiego prawa o zwalczaniu nadużyć na rynku i funkcjonujących w innych krajach europejskich regulacji o ochronie sygnalistów, istnieje uzasadnienie dla uchwalenia w Polsce analogicznych regulacji? A jeśli tak, jakie powinny być ich kierunki? W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
  • Armen Artwich, Ministerstwo Rozwoju
  • Anna Szałek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Zbigniew Sagański, wiceprezes SIPRP, Forum Związków Zawodowych
  • Robert Lisicki, ekspert, Konfederacja Lewiatan

Poza panelistami w debacie uczestniczyły 32 osoby reprezentujące instytucje publiczne (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komenda Główna Policji, Służba Celna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), organizacje pozarządowe aktywne w obszarze obrony praw człowieka, zwalczania korupcji i zabiegów na rzecz przejrzystości życia publicznego w Polsce, związki zawodowe, działy compliance przedsiębiorstw, uczelnie i media. Konferencja była wydarzeniem wieńczącym działania w projekcie „Polska ustawa o ochronie sygnalistów. W poszukiwaniu poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców”, prowadzonym przez Fundację we współpracy z Transparency International.

– prezentacja wprowadzająca >>>

– sprawozdanie z debaty >>>

– policy paper „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce – o potrzebie i perspektywach jej wprowadzenia” >>>

198-photo