Print Friendly, PDF & Email

Organizacje społeczne proponują własną ustawę o ochronie sygnalistów

Osoby, które reagują na nieprawidłowości w miejscu pracy (tzw. sygnaliści / ang. whistleblowers) nie mają w Polsce właściwej ochrony prawnej. W październiku 2017 r. rząd zaproponował pewne rozwiązania w ramach projektu ustawy o jawności życia publicznego. Spotkały się one jednak z uzasadnioną krytyką ze strony organizacji obywatelskich, związków zawodowych, organizacji pracodawców i zagranicznych ekspertów. Tom Devine z Whitleblowers International Network propozycje rządowe określił wręcz jako „pułapkę na sygnalistów”.

Już 23 listopada Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaInstytut Spraw Publicznych, w ramach konsultacji rządowej propozycji przepisów o jawności życia publicznego przedstawiły wstępną wersję projektu obywatelskiej ustawy o ochronie sygnalistów.

Gotowy tekst projektu omówiono 6 kwietnia 2018 r. na seminarium „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, propozycje i standardy”. Wydarzenie było otwarciem społecznych konsultacji tego projektu.

Uwagi można zgłaszać w zakładce >Projekt ustawy< do 21 maja 2018 r.

Projekt ustawy zaprezentowali przedstawiciele koalicji: Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka, Zbigniew Sagański z Forum Związków Zawodowych, Grzegorz Makowski i Marcin Waszak z Fundacji im. Stefana Batorego.

Standardy ochrony sygnalistów na świecie

Spotkanie było także okazją do rozmowy na temat standardów ochrony sygnalistów na świecie. Omówione zostały przykłady regulacji ustawowych wprowadzone w Szwecji, Holandii i na Słowacji oraz działania na rzecz ich przyjęcia w Polsce. Przybliżony został stan debaty o ochronie sygnalistów w Unii Europejskiej.

O standardach ochrony sygnalistów na świecie mówili: Anna Myers z Whistleblowing International Network, Marcin Gomoła Przewodniczący Komisji ds. Compliance Polsko-Niemieckiej, Janina Mackiewicz z Eurocadres, Pavel Nechala z Transparency International Slovakia, Jan Stappers z WhistleB i Anna Wojciechowska-Nowak z Linii Etyki.

Sprawozdanie z seminarium

Informacja prasowa

Sylwetki prelegentów

Prezentacje:

Protecting Public Interest. Whistleblowers – Law, democracy and public accountability / Anna Myers, Whistleblowing International Network

WhistleB – system informowania o nieprawidłowościach / Jan Stappers, WhistleB

Working for EU-Wide Whistleblower Protection / Janina Mackiewicz, Eurocadres

Whistleblowers protection is only on paper / Pavel Nechala Transparency International Slovakia

 

Prezentacja projektu obywatelskiego o ochronie sygnalistów (audio)

Ochrona sygnalistów na świecie