Print Friendly, PDF & Email

Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Związek Zawodowy Solidarność ’80 zwróciły się do komitetów wyborczych oraz kół poselskich z prośbą o poparcie idei uchwalenia ustawy o ochronie sygnalistów. Organizacje mają nadzieję, że kompleksowa ochrona sygnalistów w Polsce stanie się faktem.

7 października Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy. Od poszczególnych krajów zależy jak szeroka będzie ochrona sygnalistów. Jesteśmy za tym, aby była ona jak najszersza. 

Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Związek Zawodowy Solidarność ’80 przygotowały projekt ustawy zbieżny z postanowieniami dyrektywy. Został poddany konsultacjom społecznym, a także recenzowali go eksperci. Jest to dokument niemal gotowy do uchwalenia i może być podstawą wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy. Państwa członkowskie UE mają na to dwa lata. Ale czy mając już gotowy, obywatelski projekt musimy czekać aż tyle?

>Całość listu<