Author

Grzegorz Makowski

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia zebrane w konsultacjach opinie

Na wniosek Fundacji Batorego Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stanowiska wszystkich instytucji i organizacji biorących udział w konsultacjach zrealizowanych przez resort w 2016 r. i poświęconych optymalnej regulacji ochrony sygnalistów. Łącznie w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa swoje opinie przesłało 14 podmiotów, zgadzających się co do faktu, że poziom ochrony sygnalistów w Polsce wymaga… Continue Reading →

Nowa opinia o obywatelskim projekcie ustawy

W sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie w jakim odwołuje się on do materii prawa karnego została przygotowana nowa opinia prawna. Jej autorami są dr Jacek Duda (Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), dr Mikołaj Iwański (Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Marek Sławiński (Uniwersytet… Continue Reading →

Materiały promocyjne

Sygnaliści potrzebują ochrony. Mówi o tym Marcin Waszak w analizie Strażnicy demokracji. Nowe perspektywy ochrony sygnalistów W jaki sposób postrzegani są przez społeczeństwo? Mówią o tym infografiki, w których ujęto wybrane dane z raportu Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach.     Infografiki w języku angielskim Dla dobra… Continue Reading →

O stanie prac nad Dyrektywą i narzędziu do ich śledzenia

Whistleblowing International Network z okazji Światowego Dnia Sygnalisty prezentuje postępomierz, śledzący zaawansowanie prac nad wdrażaniem Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia UE. Internetowe narzędzie pokazuje postępy mierzone politycznymi deklaracjami, powołanymi grupami roboczymi, ogłoszonymi konsultacjami i przygotowanymi aktami prawnymi we wszystkich 27 państwach Wspólnoty. Zawarte… Continue Reading →

Prośba o poparcie idei uchwalenia ustawy o ochronie sygnalistów

Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Związek Zawodowy Solidarność ’80 zwróciły się do komitetów wyborczych oraz kół poselskich z prośbą o poparcie idei uchwalenia ustawy o ochronie sygnalistów. Organizacje mają nadzieję, że kompleksowa ochrona sygnalistów w Polsce stanie się faktem. 7 października Rada… Continue Reading →

Przełomowy moment dla sygnalistów!

Dziś Unia Europejska przyjęła dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Ta dyrektywa to efekt wieloletniej pracy organizacji i instytucji działających na rzecz sygnalistów, a także osób zgłaszających nieprawidłowości. Jest to bezsprzecznie przełomowy i ważny moment w historii ochrony sygnalistów! Kraje członkowskie mają dwa lata na wdrożenie przepisów… Continue Reading →

Dyrektywa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Parlament Europejski

Dziś Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Za głosowało 591 posłów, 29 przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu. To przełomowy moment, w którym po raz pierwszy w UE powstanie prawo chroniące tzw. sygnalistów, czyli osoby zgłaszające nadużycia w miejscu pracy. Nowe przepisy pozwalają… Continue Reading →

Przełom w ochronie sygnalistów

Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły przełomowy akt prawny, który pomoże chronić sygnalistów w całej Europie. Po raz pierwszy w UE powstanie prawo chroniące osoby zgłaszające nadużycia w miejscu pracy. Proponowane przepisy zapewnią znacznie większą ochronę osobom, które zgłaszają nadużycia w swoich miejscach pracy. Za rozwiązaniami wzmacniającymi ochronę sygnalistów… Continue Reading →

Miejsce dla sygnalistów w Europie

List otwarty 75 organizacji do Rady UE Organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedstawiciele biznesu i środowisk dziennikarskich wystosowali list otwarty z apelem o przyjęcie dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów w wersji proponowanej przez Parlament Europejski, która nie różnicuje ochrony sygnalistów z uwagi na to czy zgłoszą informacje wewnątrz organizacji czy też do zewnętrznych organów. Fundacja Batorego… Continue Reading →

Strona prowadzona jest przez Fundację im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, e-mail: [email protected]
Wszystkie materiały udostępniamy na licencji Creative Commons 3.0