Print Friendly, PDF & Email

W sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie w jakim odwołuje się on do materii prawa karnego została przygotowana nowa opinia prawna. Jej autorami są dr Jacek Duda (Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), dr Mikołaj Iwański (Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Marek Sławiński (Uniwersytet Jagielloński).

Autorzy omawiają artykuły projektu wymagające uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, mając na uwadze spójność z prawem krajowym i przepisami unijnymi. Uwagi te wraz z komentarzami zebranymi podczas publicznych konsultacji zostaną wzięte pod uwagę przy przygotowaniu ostatecznej wersji obywatelskiego projektu ustawy.

>Opinia z dnia 21 lipca 2020 r.<