Print Friendly, PDF & Email

Film z cyklu „Sygnaliści (whistleblowers) w Polsce” – historia Tadeusza Pasierbińskiego,
uczciwych konkursach ordynatorskich, trosce o dobro pacjentów i uporze.