Print Friendly, PDF & Email

Sygnaliści (whistleblowers) w Polsce – kim są, co robią dla dobra wspólnego, jakie ponoszą konsekwencje, dlaczego potrzebują akceptacji społecznej i ochrony prawnej? Film przygotowany przez program Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego.