Author

Grzegorz Makowski

Dyrektywa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Parlament Europejski

Dziś Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Za głosowało 591 posłów, 29 przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu. To przełomowy moment, w którym po raz pierwszy w UE powstanie prawo chroniące tzw. sygnalistów, czyli osoby zgłaszające nadużycia w miejscu pracy. Nowe przepisy pozwalają… Continue Reading →

Przełom w ochronie sygnalistów

Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły przełomowy akt prawny, który pomoże chronić sygnalistów w całej Europie. Po raz pierwszy w UE powstanie prawo chroniące osoby zgłaszające nadużycia w miejscu pracy. Proponowane przepisy zapewnią znacznie większą ochronę osobom, które zgłaszają nadużycia w swoich miejscach pracy. Za rozwiązaniami wzmacniającymi ochronę sygnalistów… Continue Reading →

Miejsce dla sygnalistów w Europie

List otwarty 75 organizacji do Rady UE Organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedstawiciele biznesu i środowisk dziennikarskich wystosowali list otwarty z apelem o przyjęcie dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów w wersji proponowanej przez Parlament Europejski, która nie różnicuje ochrony sygnalistów z uwagi na to czy zgłoszą informacje wewnątrz organizacji czy też do zewnętrznych organów. Fundacja Batorego… Continue Reading →

Strona prowadzona jest przez Fundację im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, e-mail: op@batory.org.pl
Wszystkie materiały udostępniamy na licencji Creative Commons 3.0