Print Friendly, PDF & Email

List otwarty 75 organizacji do Rady UE

Organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedstawiciele biznesu i środowisk dziennikarskich wystosowali list otwarty z apelem o przyjęcie dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów w wersji proponowanej przez Parlament Europejski, która nie różnicuje ochrony sygnalistów z uwagi na to czy zgłoszą informacje wewnątrz organizacji czy też do zewnętrznych organów. Fundacja Batorego jako jedyna organizacja z Polski znalazła się wśród 75 sygnatariuszy listu. Rozpoczynają się właśnie trójstronne negocjacje finalnego kształtu dyrektywy.

Organizacje są zaniepokojone stanowiskiem Rady i Komisji, które chcą wprowadzić obowiązek wewnętrznego raportowania. W liście wskazują, że wprowadzenie tego ograniczenia może paradoksalnie utrudnić ujawnianie przypadków łamania prawa i wykroczeń. „Jeśli utrzymamy obowiązek wewnętrznego zgłoszenia nadużycia, stracą na tym sami sygnaliści, nie przestaną bowiem ujawniać nieprawidłowości tak swoim przełożonym, pracodawcom, posługując się kanałami wewnętrznymi jak i raportować do kompetentnych organów czy dziennikarzy, którzy będą te informacje publikować w interesie publicznym. Na tym rozwiązaniu stracą oni i straci Europa” – czytamy w liście.

>List oraz jego sygnatariusze<