KALENDARIUM WYDARZEŃ

13.04.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia zebrane w konsultacjach opinie

Na wniosek Fundacji Batorego Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stanowiska wszystkich instytucji i organizacji biorących udział w konsultacjach zrealizowanych przez resort w 2016 r. i poświęconych optymalnej regulacji ochrony sygnalistów. Łącznie w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa swoje opinie przesłało 14 podmiotów, zgadzających się co do faktu, że poziom ochrony sygnalistów w Polsce wymaga wzmocnienia oraz wskazujących rekomendowany zakres obowiązywania dedykowanej im przyszłej ustawy. W przesłanym równolegle liście do Fundacji Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało intensyfikację prac nad regulacją chroniącą sygnalistów w najbliższych miesiącach.

  1. Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 2017;
  2. Opinie uczestników konsultacji Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

27.03.2017

Komisja Europejska zastanawia się nad polityką wobec sygnalistów. I ogłasza konsultacje

Zróżnicowanie poziomu ochrony sygnalistów w różnych państwach członkowskich Wspólnoty nie jest zdaniem Komisji Europejskiej korzystne dla ochrony interesów Unii Europejskiej jak i samych sygnalistów, którym taka sytuacja, zwłaszcza gdy pracują w otoczeniu międzynarodowym, nie pozwala czuć się pewnie. Dlatego Komisja rozpoczyna kompleksową ocenę skutków możliwych instrumentów działania, które zapewnią efektywną ochronę sygnalistów w całej Unii Europejskiej. Komisja rozważa wprowadzenie w tym obszarze nowych środków prawnych o charakterze horyzontalnym i sektorowym jak również rozwiązań pozaprawnych. Dalsze działania uzależnia od analizy danych na temat obecnego stanu ochrony sygnalistów w Europie i konsekwencjach jej braku oraz wyników konsultacji, trwających od 3 marca do 29 maja 2017 r., adresowanych do opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych podmiotów. W oparciu o zebraną wiedzę na początku czerwca br. Komisja ma zdecydować o kolejnych krokach wzmacniających ochronę sygnalistów w Unii Europejskiej.

TU MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ