Print Friendly, PDF & Email

KALENDARIUM WYDARZEŃ

9 października 2019 r.
Organizacje pozarządowe wystąpiły z prośbą o poparcie idei uchwalenia ustawy o ochronie sygnalistów

Do komitetów wyborczych oraz kół poselskich wysłaliśmy prośbę o poparcie idei uchwalenia ustawy o ochronie sygnalistów i poprosiliśmy o krótką deklarację poparcia. Mamy nadzieję, że kompleksowa ochrona sygnalistów w Polsce stanie się faktem.

>Więcej<

7 października 2019 r.
Dyrektywa o ochronie sygnalistów przyjęta!

Dziś Unia Europejska przyjęła dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Ta dyrektywa to efekt wieloletniej pracy organizacji i instytucji działających na rzecz sygnalistów, a także osób zgłaszających nieprawidłowości. Jest to bezsprzecznie przełomowy i ważny moment w historii ochrony sygnalistów!

>Więcej<

26 sierpnia 2019 r.
Raport Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę w magazynie Instytutu Compliance.

W Magazynie Fachowym Instytutu Compliance ukazał się artykuł Whistleblowing – w oczekiwaniu na upragnione regulacje, w którym autorka Marta Janowska dużą część poświęciła raportowi Fundacji Batorego nt. postrzegania sygnalistów.

Raport ten z pewnością wnosi nieco nowe spojrzenie na systemy zgłaszania nieprawidłowości i warto wykorzystywać go w programach i kampaniach szkoleniowych compliance, towarzyszących wdrażaniu i umacnianiu wewnętrznych systemów zgłaszania nieprawidłowości w organizacjach – pisze autorka.

>Polecamy cały artykuł, jak i raport!<

 

14 czerwca 2019 r.
Nasze społeczeństwo nie traktuje sygnalistów jako swoich sprzymierzeńców. Polecamy tekst Marcina Waszaka!

Niepokojąco duża część Polaków nie jest w stanie zaakceptować zgłaszania sytuacji łamania prawa do przełożonych w pracy. Przed rządzącymi trudne zadanie wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów. I wytłumaczenie społeczeństwu, że nie ma ona nic wspólnego z promocją donosicielstwa, które znamy z ciemnych kart historii.

Niedawno opublikowano raport z ogólnopolskich badań koncentrujący się na postawach wobec osób zgłaszających nieprawidłowości w dobrej wierze „Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach”. Jego lektura nasuwa pewne pesymistyczne wnioski co do przywiązania Polaków do swojego miejsca pracy, dobra wspólnego i przestrzegania prawa. Nasze społeczeństwo wciąż nie ceni tych wartości w stopniu na tyle dużym, żeby traktować sygnalistów jako swoich sprzymierzeńców. Jest skłonna odbierać ich działania jako destrukcyjne dla koleżeńskiej solidarności, zaufania do organizacji czy godności zawodu.

>Przeczytaj cały tekst<

 

6 czerwca 2019 r.
Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Raport z badań

Dziś opublikowaliśmy raport Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach

Wynika z niego, że w dużej mierze Polacy poparliby rozwiązania chroniące osoby zgłaszające nadużycia, i uważają, że zgłaszanie nadużyć jest działaniem pożądanym. Z drugiej jednak strony wielu zgłaszających boi się ostracyzmu społecznego i odrzucenia.

Polecamy! >Przeczytaj więcej<

>zbiór danych z badań<

16 kwietnia 2019 r.
Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o ochronie sygnalistów

Dziś Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Za głosowało 591 posłów, 29 przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

To przełomowy moment, w którym po raz pierwszy w UE powstanie prawo chroniące tzw. sygnalistów, czyli osoby zgłaszające nadużycia w miejscu pracy. Nowe przepisy pozwalają sygnalistom ujawniać informacje wewnętrznie lub bezpośrednio właściwym organom krajowym, a także odpowiednim instytucjom, organom, urzędom.

Zabraniają również represji i wprowadzają zabezpieczenia pozwalające chronić sygnalistów przed zawieszeniem w pracy, zdegradowaniem czy zastraszaniem. Chronione będą również osoby pomagające sygnalistom.

>więcej…<

 

12 marca 2019 r.
Przełom w ochronie sygnalistów

Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły przełomowy akt prawny, który pomoże chronić sygnalistów w całej Europie. Po raz pierwszy w UE powstanie prawo chroniące osoby zgłaszające nadużycia w miejscu  pracy.

Proponowane przepisy zapewnią znacznie większą ochronę osobom, które zgłaszają nadużycia w swoich miejscach pracy. Za rozwiązaniami wzmacniającymi ochronę sygnalistów od lat opowiadała się Fundacja Batorego, proponując już w kwietniu ubiegłego projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Przygotowała go wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytutem Spraw Publicznych. Projekt znacznym stopniu jest spójny z rozwiązaniami zawartymi w głosowanej dyrektywie.  „To historyczny dzień dla osób, które zdecydowały się kiedykolwiek zgłosić nadużycia w swoich miejscach pracy, a także dla wszystkich, którzy takie działania podejmą. Zostanie im zapewniona ochrona, na którą przez wiele lat nie mogły liczyć, mimo iż narażały się często dla dobra wspólnego.  – mówi Marcin Waszak z Fundacji Batorego.

>więcej…<

26 lutego 2019
Sygnaliści w nowym poradniku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało w styczniu br. Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Znalazł się w nim również rozdział dotyczący Paktu Uczciwości, jako narzędzia, które może zapobiegać nadużyciom. Mamy nadzieję, że z czasem monitoring społeczny inwestycji wejdzie do standardów podczas realizacji projektów infrastrukturalnych.

Ministerstwo szeroko opisuje też mechanizmy sygnalizowania nadużyć, które obowiązują w projektach dofinansowywanych ze środków unijnych. Powołuje się ponadto na publikację Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych autorstwa Marcina Waszaka i Grzegorza Makowskiego.

Polecamy!

>Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020<

>Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych<

 

12 lutego 2018
List otwarty 75 organizacji do Rady UE

Organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedstawiciele biznesu i środowisk dziennikarskich wystosowali list otwarty z apelem o przyjęcie dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów w wersji proponowanej przez Parlament Europejski, która nie różnicuje ochrony sygnalistów z uwagi na to czy zgłoszą informacje wewnątrz organizacji czy też do zewnętrznych organów. Fundacja Batorego jako jedyna organizacja z Polski znalazła się wśród 75 sygnatariuszy listu. Rozpoczynają się właśnie trójstronne negocjacje finalnego kształtu dyrektywy.

Organizacje są zaniepokojone stanowiskiem Rady i Komisji, które chcą wprowadzić obowiązek wewnętrznego raportowania. W liście wskazują, że wprowadzenie tego ograniczenia może paradoksalnie utrudnić ujawnianie przypadków łamania prawa i wykroczeń. „Jeśli utrzymamy obowiązek wewnętrznego zgłoszenia nadużycia, stracą na tym sami sygnaliści, nie przestaną bowiem ujawniać nieprawidłowości tak swoim przełożonym, pracodawcom, posługując się kanałami wewnętrznymi jak i raportować do kompetentnych organów czy dziennikarzy, którzy będą te informacje publikować w interesie publicznym. Na tym rozwiązaniu stracą oni i straci Europa” – czytamy w liście.

>List oraz jego sygnatariusze<

 

10 grudnia 2018
Ogólnopolska konferencja „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, 10 grudnia 2018 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”. Wydarzenie zorganizowały Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Akademia Antykorupcyjna. W konferencji brał udział również Grzegorz Makowski, przedstawiciel Fundacji Batorego, który przybliżył sytuację sygnalistów w Polsce i na świecie.

Głównym celem konferencji było podjęcie dyskusji nad efektywnością rozwiązań przeciwdziałających korupcji oraz nad nowymi programami etycznymi w administracji publicznej, w tym programami opracowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Link do konferencji
Sygnaliści w Polsce i za granicą

 

6 grudnia 2018
Zapraszamy do lektury: Bój o sygnalistów

Zapraszamy na blogIdei, gdzie ukazał się najnowszy wpis Marcina Waszaka na temat sygnalistów i starań Fundacji Batorego oraz licznych organizacji społecznych o nadanie sygnalistom ochrony. W tekście również krótki przegląd tego w jakim miejscu jesteśmy i dlaczego wprowadzenie regulacji chroniącej osoby zgłaszające nadużycia jest tak ważne.

>Zapraszamy do lektury<

 

29 listopada 2018
Konferencja „Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych”.

29 listopada Grzegorz Makowski i Marcin Waszak z forumIdei Fundacji Batorego wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych  pt.„Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych”. Podczas swojego wystąpienia przedstawili Pakt Uczciwości oraz różne „obywatelskie” narzędzia pomocne w przeciwdziałaniu nadużyciom w zamówieniach publicznych.

>Link do konferencji<
>Prezentacja Pakt Uczciwości i inne „obywatelskie” narzędzia przydatne w przeciwdziałaniu…<

 

24 listopada 2018
Dziennikarze Onetu nominowani do Pióra Nadziei

Dziennikarze piszący o sygnalistach w Żandarmerii Wojskowej – Marcin Wyrwał, Edyta Żemła i Paweł Ławiński z portalu Onet.pl, zostali nominowani do Pióra Nadziei 2018 – medialnej nagrody przyznawanej przez Amnesty International Polska.

Gratulujemy i trzymamy kciuki! Wręczenie nagrody Pióro Nadziei 2018, odbędzie się 8 grudnia podczas finału Maratonu Pisania Listów w Warszawie.

>Więcej<

 

23 listopada 2018
Dlaczego warto chronić sygnalistów w Europie?

Polecamy publikację Whistleblowers for Change: the Social and Economic Costs and Benefits of Leaking and Whistleblowing przygotowaną przez Open Society Foundations. Autorka Ashley Savage pisze o tym dlaczego Europa potrzebuje ogólnoeuropejskiej regulacji. Szczególnie ważny głos w kontekście trwającej debaty o dyrektywie o ochronie sygnalistów.

Gorąco polecamy!

>Publikacja Whistleblowers for Change: the Social and Economic Costs and Benefits of Leaking and Whistleblowing<

 

20 listopada 2018
Nowy kształt dyrektywy o ochronie sygnalistów

Kolejny krok w kierunku wdrożenia dyrektywy o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Komisja Prawna (JURI) Parlamentu Europejskiego głosowała w sprawie zmian w projekcie. Dzięki lobbingowi Eurocadres, Transparency Interational, Government Accountability Project, WIN i innych organizacji, do projektu zostało wprowadzonych kilka pozytywnych zmian:

  • ochrona obejmie także osoby raportujące o łamaniu praw pracowniczych; katalog nieprawidłowości, które mogą raportować sygnaliści, jest teraz otwarty (!);
  • chronione, na takiej samej zasadzie jak sygnaliści, będą osoby, które pomagają sygnalistom (w tym pracownicy NGO);
  • sygnaliści mogą wnosić roszczenie o rekompensatę obecnie i w przyszłości utraconych dochodów z powodu sygnalizowania nieprawidłowości;
  • zostały złagodzone warunki pod jakimi sygnalista może udać się do mediów;
  • zlikwidowane zostały kary za złośliwe raportowanie lub nadużywanie prawa do raportowania; utrzymane zostały natomiast sankcje dla osób ujawniających informacje, które są w oczywisty sposób fałszywe;
  • zrównano wewnętrzne i zewnętrzne kanały raportowania (!). Jednocześnie podniesiono próg liczby pracowników, od którego firmy prywatne muszą posiadać wewnętrzne kanały zgłaszania (z 50 do 250 zatrudnianych pracowników) i dodano próg, od którego lokalne samorządy mają obowiązek je wdrażać (tj. od 5000 mieszkańców);
  • anonimowy sygnalista, którego tożsamość została ujawniona na późniejszym etapie powinien być chroniony w tym samym stopniu co sygnalista, którego tożsamość była znana od początku;
  • sygnalista na każdym etapie ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony związków zawodowych i innych organizacji pracowniczych;
  • sąd będzie mógł oddalić pozwy przeciwko sygnalistom dotyczące pomówienia, naruszenia prawa autorskiego, tajemnicy zawodowej czy odszkodowania dla osób trzecich;
  • nawet jeżeli złamana została tajemnica przedsiębiorstwa poprzez ujawnienie informacji o nieprawidłowości dyrektywa o ochronie sygnalistów będzie obowiązywać i ma w tym przypadku pierwszeństwo przed dyrektywą o ochronie know-how.

Nie jest to finalny kształt dyrektywy. Będzie ona negocjowana jeszcze z Radą Unii Europejskiej.

>Treść poprawek<

Komunikaty Transparency International i Partii Zielonych na ten temat:
http://transparency.eu/eu-whistleblower-protection/
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/european-parliament-pushes-for-strong-protection-for-whistleblowers-in-landmark-vote/

 

30 października 2018
Już oficjalnie do naszych działań na rzecz obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów dołączył NSZZ Solidarność’80! 

Porozumienie_NSZZ_FBobrFundacja im. Stefana Batorego i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 80 od wielu lat angażują się w działania mające na celu wzmocnienie tzw. sygnalistów. Popierają również wprowadzenie w Polsce rozwiązań ustawowych ujętych w obywatelskim projekcie ustawy o ochronie sygnalistów, który został złożony 23 listopada 2017 r. w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy o jawności życia publicznego przez Fundację Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych i Forum Związków Zawodowych. Członkowie NSZZ „Solidarność” ’80 od 2016 roku aktywnie wspierają edukacyjne i rzecznicze inicjatywy Fundacji Batorego zmierzające do polepszenia wizerunku sygnalistów i ich sytuacji prawnej w Polsce.

>Więcej<

 

 

 

 

30 października 2018
Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych

Czy systemy compliance mogą być skutecznym narzędziem poprawiającym jakość zamówień publicznych? A może bez regulacji prawnych, kar i sankcji nie uda się uniknąć konfliktów interesów i nadużyć? W Fundacji Batorego rozmawiali przedstawiciele i przedstawicielki UOKiK, UZP, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Siemensa oraz Kancelarii DZP, współorganizatorki seminarium.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania

>Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych<

 

26 września 2018
Mocny głos dziennikarzy i związków zawodowych w sprawie projektu dyrektywy o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

W ostatnim czasie pojawiły się dwa istotne stanowiska, opublikowane przez Europejską Federację Związków Zawodowych (ETUC) oraz Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ), komentujące  upubliczniony przez Komisję Europejską w kwietniu br. projekt dyrektywy. Obie organizacje opowiadają się za wzmocnieniem gwarancji ochrony sygnalistów w Unii i wytykają luki w projekcie, które mogą zniechęcać do sygnalizowania nieprawidłowości. Obie krytykują m.in. ograniczony i zamknięty katalog spraw podlegających chronionemu zgłoszeniu.

ETUC dodatkowo zauważa potrzebę uwzględnienia roli związków zawodowych podczas tworzenia i obsługi wewnętrznych procedur raportowania nieprawidłowości. EFJ natomiast opowiada się przeciwko generalnej zasadzie dyrektywy polegającej na obowiązku sygnalizowania w pierwszej kolejności wewnątrz organizacji. Zdaniem reprezentacji dziennikarzy sygnaliści stanowiący istotne źródła informacji dziennikarskiej nie powinni tracić ochrony z tego powodu, że o poważnych według nich nieprawidłowościach od razu decydują się informować media.

Więcej:

> stanowisko European Trade Union Confederation  (25.06.2018)<

> broszura European Federation of Journalists (25.09.2018)<

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W WYSŁUCHANIU OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW

22 wrplakat_sygnalisci_wysluchanieześnia odbyło się wysłuchanie obywatelskie na temat ustawy o ochronie sygnalistów. Wysłuchanie otworzył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości, posłowie, a także obywatele i osoby, które zgłaszały nieprawidłowości w swoich miejscach pracy.

W Polsce nigdy wcześniej nie została stworzona kompleksowa ustawa chroniąca sygnalistów, o którą wielokrotnie apelowały organizacje społeczne i Rzecznik Praw Obywatelskich. Propozycja projektu ustawy uzgodniona w szerokich konsultacjach może stanowić podstawę do zmiany prawa w tym zakresie. Wysłuchanie zorganizowali: Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, NSZZ Solidarność ’80, Instytut Spraw Publicznych oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

>Relacja z wysłuchania<

>Projekt ustawy<

>Przeczytaj więcej o wysłuchaniu<

 

21 sierpnia 2018
Jak wprowadzenie prawnej ochrony sygnalistów może przyczynić się do rozwoju etyki biznesu w Polsce?

Polecamy tekst Jak wprowadzenie prawnej ochrony sygnalistów może przyczynić się do rozwoju etyki biznesu w Polsce? autorstwa Marcina Waszaka z forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego. A w nim między innymi o tym w jaki sposób brak regulacji w zakresie ochrony sygnalistów wpływa na zarządzanie ryzykiem etycznym w przedsiębiorstwach oraz przykłady w jaki sposób administracja może wspierać, bądź blokować rozwój inicjatyw w zakresie etyki biznesu.

Tekst ukazał się w publikacji „Etyka biznesu – wokół kluczowych zagadnień” (str. 41-46), przygotowanej przez Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju.

>Przeczytaj cały tekst<

 

 

Zobacz archiwum aktualności…