Print Friendly, PDF & Email

KALENDARIUM WYDARZEŃ

24.11.2017

Powstał obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Druga wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego opublikowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 13 listopada w zakresie w którym dotyczy ochrony sygnalistów uległa tylko nieznacznej korekcie w stosunku do pierwszej propozycji. Z tego powodu Fundacja Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych, których uwagi i zarzuty zostały odrzucone, zgłosiły w drugiej rundzie konsultacji własny, obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów jako alternatywę dla regulacji ujętej w projekcie rządowym. Jak deklarują jest to pierwsza wersja projektu i prace nad nim będę kontynuowane, a jego treść zostanie poddana konsultacjom z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

„Mamy nadzieję, że lektura wstępnej wersji obywatelskiego projektu ustawy o ochronie prawnej sygnalistów skłoni Pana do odstąpienia od fragmentarycznej i nieodpowiadającej międzynarodowym standardom regulacji statusu sygnalistów i podjęcia prac nad kompleksową ustawą chroniącą osoby zgłaszające nadużycia w miejscach pracy” – piszą organizacje w liście do ministra Mariusza Kamińskiego.

>PISMO PRZEWODNIE DO MINISTRA M. KAMIŃSKIEGO<

>PROJEKT OBYWATELSKIEJ USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW Z 23. LISTOPADA 2017<

 

14.11.2017

Ponad 81 tysięcy podpisów pod petycją o ochronę sygnalistów w UE

Przedstawiciele Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ), związku zawodowego Eurocadres, Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych (EPSU), Transparency International oraz WeMove.eu spotkali się z szefową Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej Tiiną Astolą, aby wręczyć jej petycję o dyrektywę unijną, która ustanawiałaby minimalne standardy ochrony sygnalistów w całej Unii Europejskiej. Podpisy pod petycją był zbierane przez rok poprzez stronę whistleblowerprotection.eu. Podpisało ją ponad 81 tysięcy osób, dodatkowo otrzymała wsparcie 80 organizacji.

INFORMACJA O SPOTKANIU

 

08.11.2017

Apel Whistleblowing International Network do polskiego rządu o wycofanie się ze szkodliwej regulacji

Najważniejsze na świecie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną sygnalistów, zrzeszone w sieci Whistleblowing International Network, zaapelowały w liście otwartym do ministra – koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego oraz do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wycofanie się z regulacji zawartej w projekcie ustawy o jawności życia publicznego dotyczącej nadawania statusu tzw. „sygnalisty” przez prokuratora. W opinii autorów listu regulacja ta nie ma związku z ochroną sygnalistów, podważa zaufanie do rzetelnego zajmowania się przypadkami korupcji przez organy ścigania oraz utwierdza negatywne stereotypy sygnalistów jako donosicieli. Członkowie WIN zachęcają polski rząd do przyjęcia w drodze szerokich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi prawa o ochronie sygnalistów w Polsce zgodnego z międzynarodowymi standardami wypracowanymi przez ONZ, OECD i Radę Europy. „Whistleblowing oznacza wolność słowa w najważniejszych dla społeczeństwa kwestiach, a nie prokuratorską ochronę zeznań świadków” – piszą autorzy listu.

LIST WIN DO RZĄDU RP (7.11.2017)