Print Friendly, PDF & Email

KALENDARIUM WYDARZEŃ

ZAPRASZAMY NA WYSŁUCHANIE OBYWATELSKIE PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW

22 wrplakat_sygnalisci_wysluchanieześnia zapraszamy na wysłuchanie obywatelskie na temat ustawy o ochronie sygnalistów, podczas którego każdy będzie mógł zgłosić swoje uwagi i pomysły związane z obywatelskim projektem ustawy o sygnalistach.

W Polsce nigdy wcześniej nie została stworzona kompleksowa ustawa chroniąca sygnalistów, o którą wielokrotnie apelowały organizacje społeczne i Rzecznik Praw Obywatelskich. Propozycja projektu ustawy uzgodniona w szerokich konsultacjach może stanowić podstawę do zmiany prawa w tym zakresie. Organizatorami wysłuchania są Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, NSZZ Solidarność ’80 oraz Instytut Spraw Publicznych.

Zapraszamy do udziału i rejestracji za pośrednictwem Formularza. 

Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 22 września na Uniwersytecie Warszawskim (Auditorium Maximum, sala A). Rozpoczęcie o godzinie 10.30.

>Przeczytaj więcej na temat udziału w wysłuchaniu<

 

 

 

21 sierpnia 2018
Jak wprowadzenie prawnej ochrony sygnalistów może przyczynić się do rozwoju etyki biznesu w Polsce?

Polecamy tekst Jak wprowadzenie prawnej ochrony sygnalistów może przyczynić się do rozwoju etyki biznesu w Polsce? autorstwa Marcina Waszaka z forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego. A w nim między innymi o tym w jaki sposób brak regulacji w zakresie ochrony sygnalistów wpływa na zarządzanie ryzykiem etycznym w przedsiębiorstwach oraz przykłady w jaki sposób administracja może wspierać, bądź blokować rozwój inicjatyw w zakresie etyki biznesu.

Tekst ukazał się w publikacji „Etyka biznesu – wokół kluczowych zagadnień” (str. 41-46), przygotowanej przez Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju.

>Przeczytaj cały tekst<

 

18 czerwca 2018
Zapraszamy na seminarium! 

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Kancelaria DZP zapraszają na seminarium Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych, które odbędzie się 27 czerwca w siedzibie Fundacji Batorego.

Spotkanie poświęcone będzie systemom compliance w prawie zamówień publicznych, a także sposobom poprawy zarządzania ryzykiem nieprawidłowości przez wykonawców i zamawiających.

Seminarium będzie miało charakter warsztatowy. W trzech oddzielnych sesjach poruszone zostaną tematy Paktu Uczciwości jako narzędzia compliance, wykorzystania systemów zgłaszania nadużyć w zamówieniach publicznych, a także zarządzania ryzykiem konfliktu interesów jako etycznemu aspektowi zamówień publicznych. Spotkanie otworzy sesja wprowadzająca i krótki panel dyskusyjny Systemy compliance i zamówienia publiczne – w jakim miejscu jesteśmy?

Warsztaty i spotkania poprowadzą praktycy zajmujący się od lat prawem zamówień publicznych. Udział wezmą również przedstawiciele firm – zarówno przedstawiciele zamawiających, jak i wykonawców – w których funkcjonują systemy compliance.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2018 r w Fundacji im. Stefana Batorego, w godzinach godz. 11:00 – 14:30.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Program do pobrania [.PDF]

Sylwetki panelistów [.PDF]

 

16 czerwca 2018 r.
Zapraszamy do lektury

Status osób ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy w Republice Słowackiej i jego ewolucja z perspektywy przepisów ustawy z dnia 16 października 2014 roku

Polecamy artykuł Marcina Waszak (Uniwersytet Warszawski/Fundacja Batorego) poświęcony genezie i wdrażaniu słowackiej ustawy o ochronie pracowników zgłaszających nieprawidłowości przyjętej w 2014 roku oraz praktyce jej stosowania. Autor analizuje postawy słowackiego społeczeństwa wobec zgłaszania korupcji i ich ewolucję na przestrzeni ostatnich czterech lat. Przedstawione zostały też istotne, z perspektywy sygnalistów, ustawowe gwarancje ochrony przed odwetem.

Tekst ukazał się w czasopiśmie Zarządzanie publiczne

Czytaj…

 

12 czerwca 2018 r.
Sygnaliści w kontekście nowych regulacji prawnych

Czy nowe regulacje prawne – te projektowane i już wdrożone zmienią, chociaż w niewielkim stopniu, sytuację sygnalistów w Polsce i skłonią przedsiębiorstwa do tworzenia dedykowanych wewnętrznych procedur? 7 czerwca 2018 r. w Fundacji im. Stefana Batorego odbyło się spotkanie organizowane wspólnie z kancelarią SDZLEGAL SHINDHELM „Sygnaliści w kontekście nowych regulacji prawnych”. Oprócz zmian w przepisach prawnych uczestnicy mieli także szansę zapoznać się z „Obywatelskim projektem ustawy o ochronie sygnalistów”. Udział wzięli w nim przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych, organów ścigania i eksperci.

>Relacja ze spotkania<

 

24 kwietnia 2018 r.
Hiszpanie z obywatelskim projektem ustawy o ochronie sygnalistów

W momencie ogłoszenia obywatelskiego projektu o ochronie sygnalistów w Polsce również w Hiszpanii w tym samym czasie organizacja Xnet zaproponowała obywatelski projekt regulujący sytuację sygnalistów w ich kraju. Konsultacje ustawy trwały do 30 kwietnia. Mimo, iż projekt różni się od zaproponowanego przez polskie organizacje sytuacja w obu krajach kraju jest bardzo podobna. W Hiszpanii Parlament zaproponował projekt ustawy, który bynajmniej ma niewiele wspólnego z ogólnoświatowymi i europejskimi standardami.

W Hiszpanii wprowadzono bardzo wadliwe przepisy dotyczące ochrony informatorów. Prawo nie tylko nie chroni w wystarczającym stopniu osób zgłaszających przypadki naruszenia, ale również podważa prawa obywateli, a w rzeczywistości uniemożliwia ujawnienie nieprawidłowości i nadużyć opinii publicznej oraz wymiarowi sprawiedliwości. – ostrzegali przedstawiciele Xnet.

Hiszpański projekt: xnet-x.net/en/template-law-full-protection-whistleblowers/

Więcej…

 

23 kwietnia 2018 r.
Dobra wiadomość! Komisja Europejska określa nowe ogólnounijne zasady ochrony osób sygnalizujących naruszenia

Przedstawiony wniosek zapewni wysoki poziom ochrony osób ujawniających naruszenia unijnych przepisów i ustanowi ogólnounijne normy. Przewidziano w nim bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń zarówno w ramach danej organizacji, jak i poza nią, np. organom publicznym. Będzie on również chronił sygnalistów przed zwolnieniem z pracy, degradacją i innymi formami represji. Nakłada również na organy krajowe obowiązek informowania obywateli oraz zapewniania odpowiednich szkoleń jednostkom administracji publicznej w zakresie postępowania z takimi osobami.

Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE jest obecnie fragmentaryczna i niejednolita. Jedynie 10 państw członkowskich UE zapewnia pełną ochronę sygnalistów. W pozostałych krajach przyznana ochrona jest jedynie częściowa i odnosi się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników.

W Fundacji Batorego od dawna zabiegamy od ochronę sygnalistów. Niedawno wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytutem Spraw Publicznych zaproponowaliśmy obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który w dużej mierze jest spójny z przepisami unijnymi.

więcej informacji na: >http://bit.ly/Ogólnounijne_zasady_ochrony_sygnalistów<

 

 

6 kwietnia 2018
Organizacje społeczne proponują własną ustawę o ochronie sygnalistów 

Podczas seminarium „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje” Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych zaprezentowały pełny tekst wspólnie przygotowanego obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów i zaprosiły do konsultacji jej przepisów.

Komentarze, uwagi i propozycje można zgłaszać w zakładce >Projekt ustawy<.

Druga część spotkania, uświetniona przez zagranicznych gości, dotyczyła standardów ochrony sygnalistów na świecie. Omówiono przykłady regulacji ustawowych wprowadzone w Szwecji, Holandii i na Słowacji oraz działania na rzecz ich przyjęcia w Polsce. Przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i organizacji pozarządowych odpowiadali na pytania o optymalny zakres i środki służące ochronie osób zgłaszających nadużycia w miejscu pracy.

>Zapis seminarium<

 

Zobacz archiwum aktualności…