Print Friendly, PDF & Email

KALENDARIUM WYDARZEŃ

21.07.2017

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację w sprawie sygnalistów

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wystosował odpowiedź na interpelację posła Kukiz’15 Tomasza Jaskóły w sprawie ochrony prawnej sygnalistów z 19 maja 2017. Potwierdza, że w ministerstwie trwają prace nad przygotowaniem projektu przepisów i że zmierzają one w kierunku ujęcia ochrony sygnalistów w odrębnym akcie prawnym. Zaznacza jednocześnie, że muszą być one prowadzone z uwzględnieniem harmonogramu innych zadań realizowanych w ministerstwie.

>Interpelacja nr 13233 w sprawie ochrony prawnej sygnalistów wraz z odpowiedzią<

28.06.2017

Powrót sygnalistów do rządowego programu przeciwdziałania korupcji?

W zeszłym tygodniu na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ukazał się projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2019, w którym uwzględniono plan przygotowania i wdrożenia przepisów prawnych w zakresie ochrony sygnalistów, za co odpowiadać ma Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem tych działań jest wzmocnienie rozwiązań ograniczających możliwość korupcji w sektorze prywatnym i administracji. Ochrona sygnalistów już raz wpisana była w projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, jednak w finalnej wersji tamtego dokumentu się w nim nie znalazła. Nowy projekt poddawany jest obecnie konsultacjom z wybranymi instytucjami i organizacjami.

>Projekt Programu Antykorupcyjnego ze strony MSWiA<