Print Friendly, PDF & Email

KALENDARIUM WYDARZEŃ

06.10.2017

Projekcja filmów o sygnalistach na poznańskim festiwalu

Na II Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” w Poznaniu odbyła się prezentacja filmów opowiadających historie sygnalistów produkcji Fundacji Batorego, połączona z prelekcją ich autorki Anny Wojciechowskiej-Nowak oraz eksperta Fundacji Marcina Waszaka. Podczas festiwalu wyświetlane są filmy związane z tematyką wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i ochrony środowiska. Sfilmowane przez Fundację opowieści pracowników będących świadkami przestępstw i sprzeciwiających się nim można obejrzeć >>>tutaj<<<

na sygnalistę

02.10.2017

Konferencja na temat wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka

Na konferencji „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka –  realizacja Krajowego Planu Działania” 2 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju zorganizowano oddzielną sesję poświęconą sygnalistom. Przyjęty przez polski rząd w maju br. Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 zapowiada kontynuację prac nad regulacją chroniącą sygnalistów oraz zauważa konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej podnoszącej świadomość tego problemu. Sesja na ten temat z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu i mediów rozpoczęła się od wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prezentacji Fundacji im. Stefana Batorego. Jej uczestnicy zwracali uwagę m.in., że największym wyzwaniem na drodze do wzmocnienia ochrony sygnalistów jest konieczność przekonania pracodawców do tego pomysłu oraz zmiana mentalnościowa w myśleniu o osobach raportujących nieprawidłowości.

IMG_20171002_113647