KALENDARIUM WYDARZEŃ

23.05.2017

Opinia Transparency International o ochronie sygnalistów dla Komisji Europejskiej

Transparency International (TI), międzynarodowa organizacja zajmującą się zwalczaniem korupcji, przygotowała we współpracy m.in. z Fundacją Batorego opinię w ramach otwartych konsultacji zorganizowanych przez Komisję Europejską na temat przyszłej polityki wobec sygnalistów w Unii Europejskiej. W swoich odpowiedziach TI odwołała się do wypracowanych przez siebie międzynarodowych zasad regulacji whistleblowing-u. Konsultacje potrwają jeszcze do 29 maja, aby wziąć w nich udział należy wypełnić internetowy kwestionariusz umieszczony na stronie Komisji.

ZOBACZ OPINIĘ TI

 

02.05.2017

Nowe rozporządzenie ministra o systemach zgłaszania nieprawidłowości w bankach

1 maja weszło w życie rozporządzenie ministra finansów i rozwoju regulujące m.in. tryb anonimowego zgłaszania nadużyć w bankach. Akt zapowiedziany został jeszcze w nowelizacji ustawy Prawo bankowe z sierpnia 2015 r. i jest efektem implementacji przez Polskę unijnego rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Nowe prawo określa standardy działania niezależnych i autonomicznych kanałów komunikacji, które banki zobowiązane są wdrożyć po to, aby umożliwić swoim pracownikom zgłaszanie naruszeń prawa, wewnętrznych regulaminów i standardów etycznych. Według rozporządzenia procedury raportowania nadużyć powinny uwzględniać m.in. sposób ochrony sygnalisty przed represjami, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału w bankach DO POBRANIA TUTAJ

 

21.04.2017

Eksperci Fundacji Batorego o wynikach konsultacji Ministerstwa Sprawiedliwości

„Większość instytucji rządowych popiera objęcie sygnalistów specjalną ochroną prawną. To sytuacja bez precedensu w trwającej od ponad dekady polskiej debacie na ten temat. Przyszła regulacja ma więc szansę zostać przyjęta ponad społecznymi podziałami. Musi być jednak przygotowana z zachowaniem najwyższych standardów legislacji i w dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.” – piszą Grzegorz Makowski i Marcin Waszak z programu Odpowiedziane Państwo Fundacji Batorego dla portalu onet.pl . Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem TUTAJ.

 

13.04.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia zebrane w konsultacjach opinie

Na wniosek Fundacji Batorego Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stanowiska wszystkich instytucji i organizacji biorących udział w konsultacjach zrealizowanych przez resort w 2016 r. i poświęconych optymalnej regulacji ochrony sygnalistów. Łącznie w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa swoje opinie przesłało 14 podmiotów, zgadzających się co do faktu, że poziom ochrony sygnalistów w Polsce wymaga wzmocnienia oraz wskazujących rekomendowany zakres obowiązywania dedykowanej im przyszłej ustawy. W przesłanym równolegle liście do Fundacji Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało intensyfikację prac nad regulacją chroniącą sygnalistów w najbliższych miesiącach.

  1. Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 2017;
  2. Opinie uczestników konsultacji Ministerstwa Sprawiedliwości: