Print Friendly, PDF & Email

KALENDARIUM WYDARZEŃ

15.01.2018

Sąd oddalił karę dla sygnalisty w aferze LuxLeaks

Sąd kasacyjny w Luksemburgu uchylił wyrok skazanego w tzw. aferze LuxLeaks Antoine Deltour’a i jednocześnie podtrzymał karę dla Raphaela Haleta, skazanego na 1000 euro grzywny. Obaj jako księgowi PwC w 2014 przekazali dziennikarzom poufne dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych między 340 międzynarodowymi korporacjami a luksemburskim rządem, świadczące o procederze umyślnego rejestrowania firm w Luksemburgu w celu uniknięcia płacenia podatków w krajach, gdzie osiągały one dochód. Proceder ten, choć nie był nielegalny, prowadzony był za aprobatą rządu w Luksemburgu i powodował wielomilionowe straty z tytułu niepłacenia podatków po stronie innych państw członkowskich. Sąd w Luksemburgu uznał Deltour’a za sygnalistę, który złamał tajemnicę handlową i zawodową w interesie publicznym, i dlatego nie powinien z tego tytułu ponosić kary. Wyrok sądu kasacyjnego oznacza, że Deltour będzie sądzony ponownie, natomiast w wypadku Haleta wyrok sądu apelacyjnego został podtrzymany. W związku z tym zamierza się on odwołać do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

>komentarz Transparency International do wyroku<

Powstał obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Druga wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego opublikowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 13 listopada w zakresie w którym dotyczy ochrony sygnalistów uległa tylko nieznacznej korekcie w stosunku do pierwszej propozycji. Z tego powodu Fundacja Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych, których uwagi i zarzuty zostały odrzucone, zgłosiły w drugiej rundzie konsultacji własny, obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów jako alternatywę dla regulacji ujętej w projekcie rządowym. Jak deklarują jest to pierwsza wersja projektu i prace nad nim będę kontynuowane, a jego treść zostanie poddana konsultacjom z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

„Mamy nadzieję, że lektura wstępnej wersji obywatelskiego projektu ustawy o ochronie prawnej sygnalistów skłoni Pana do odstąpienia od fragmentarycznej i nieodpowiadającej międzynarodowym standardom regulacji statusu sygnalistów i podjęcia prac nad kompleksową ustawą chroniącą osoby zgłaszające nadużycia w miejscach pracy” – piszą organizacje w liście do ministra Mariusza Kamińskiego.

>PISMO PRZEWODNIE DO MINISTRA M. KAMIŃSKIEGO<

>PROJEKT OBYWATELSKIEJ USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW Z 23. LISTOPADA 2017<