KALENDARIUM WYDARZEŃ

14.02.2017

Parlament Europejski przegłosowuje rezolucję w obronie sygnalistów

Parlament Europejski zdecydowaną większością 607 głosów za przy 16 przeciw przyjął dzisiaj rezolucję o roli sygnalistów dla ochrony interesów finansowych UE, w której wzywa do przyjęcia skutecznego i kompleksowego europejskiego programu ochrony sygnalistów, wypominając Komisji Europejskiej zaniechania w tej sprawie. Europosłowie postulują m.in. ustanowienie niezależnej unijnej instytucji z przedstawicielstwem w każdym kraju członkowskim, odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach związanych z wydatkowaniem funduszy europejskich. Rezolucja nie ma charakteru obowiązującego prawa, ale jest środkiem nacisku na Komisję Europejską w sprawie przygotowania dyrektywy gwarantującej sygnalistom ochronę i harmonizującej w tym obszarze różne unijne i krajowe regulacje.

Tekst rezolucji dostępny na stronie Parlamentu Europejskiego >>>

 

11.01.2017

Debata o sygnalistach w kontekście ochrony funduszy unijnych w Ministerstwie Rozwoju

Podczas konferencji „Zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych i korupcji”, która miała miejsce 11 stycznia dyskutowano m.in. o znaczeniu ochrony sygnalistów dla identyfikowania ryzyk korupcyjnych. W panelu zorganizowanym przez Fundację Batorego zasiedli jej przedstawiciele a także eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Forum Związków Zawodowych. Konferencja zorganizowana przez Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju, instytucję zarządzającą programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, zgromadziła kilkudziesięciu przedstawicieli instytucji wdrażania EWT. Jak informowali jej organizatorzy, podkreślenie roli sygnalistów w funduszach unijnych nastąpiło w ślad za podniesieniem kwestii przejrzystych mechanizmów zgłaszania nadużyć przez Komisję Europejską w wytycznych na nową perspektywę finansową. Z tego względu kwestia pozyskiwania informacji od sygnalistów została uwzględniona w podręcznikach do zwalczania nadużyć adresowanych do beneficjentów i instytucji wdrażania. Znalazła się tam informacja o adresie mailowym, na który można przesłać zgłoszenie o nieprawidłowościach, jednocześnie zastrzegając swoją anonimowość.

 

23.12.2016

Organizacje pytają w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości co dalej z ustawą o sygnalistach

W nawiązaniu do toczących się w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych nad założeniami do projektu ustawy o ochronie sygnalistów i zorganizowanych w tym celu prekonsultacji w sierpniu tego roku, organizacje biorące w nich udział zapytały we wspólnym liście o dalsze działania w tej sprawie. W piśmie do wiceministra Łukasza Piebiaka Fundacja Batorego, Forum Związków Zawodowych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka proszą o odniesienie się do przesłanych przez nich uwag i informacje o dalszych losach polskiej regulacji dedykowanej sygnalistom. Organizacje jednoznacznie wypowiedziały się w prekonsultacjach za objęciem sygnalistów w Polsce możliwie szeroką ochroną prawną.

Zobacz: 1) Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 26.08.2016 >>>

2) Opinia Fundacji Batorego i Forum Związków Zawodowych z 31.08.2016 >>>

3) Treść listu do wiceministra Łukasza Piebiaka z 20.12.2016 >>>